Loading page icon VHCT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą, aby odkryć, jak możemy spełnić
Twoje oczekiwania w zakresie
betonowych rozwiązań.

Impregnat hydrofobowy VHCT do betonu architektonicznego

OPIS PRODUKTU: impregnat hydrofobowy, bezbarwny preparat do impregnacji powierzchni mineralnych, na bazie żywic siloksanowych oraz szkła wodnego.

ZAKRES STOSOWANIA: bezbarwne zabezpieczenie przed deszczem hydrofobizacją beton, elementy konstrukcji betonowych, tynków, betonu komórkowego, cegieł okładzinowych, betonowych płyt elewacyjnych, kamienia naturalnego. Przykłady stosowania • zabezpieczanie płyt z betonu architektonicznego przed intensywnym zabrudzaniem• profilaktyczne zabezpieczanie betonu architektonicznego przed karbonatyzacją. • bezbarwne zabezpieczanie hydrofobowe budowli zabytkowych i historycznych lub budowli o specyficznej architekturze• zabezpieczenie hydrofobowe ścian betonowych i murów wykonanych z cegły, kamienia syntetycznego i nasiąkliwych płytek ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE impregnat jest bezbarwną cieczą na bazie żywic siloksanowych, zawierającą rozpuszczalnik, charakteryzującą się wysoką zdolnością do impregnacji wszystkich nasiąkliwych materiałów mineralnych stosowanych w budownictwie. Po naniesieniu na powierzchnię chłonną impregnat wnika głęboko w podłoże i reaguje z wilgocią, co powoduje hydrofobizacją porów i kapilar. Dzięki tym własnościom, nie zmieniając wyglądu powierzchni, impregnat hydrofobowy skutecznie chroni przed działaniem agresywnych czynników atmosferycznych, które wraz z wodą mogłyby wnikać wgłęb materiału. Impregnat odznacza się dużą odpornością na promieniowanie UV. Impregnacja preparatem jest niewystarczająca jako hydroizolacja:• powierzchni poziomych (tarasy, balkony); • kondygnacji podziemnych;• zbiorników na wodę; • powierzchni gipsowych;• tynków syntetycznych i powierzchni malowanych farbami syntetycznymi. Przed przystąpieniem do prac z preparatem VHCT należy wykonać próby aby określić jego wpływ na ewentualna zmianę barwy kamienia naturalnego, barwionych tynków czy innych rodzajów podłoży charakteryzujących się niejednorodną chłonnością.

OPAKOWANIA: pojemniki 1 kg


Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń: (+48) 781 70 70 74

Zapytanie o ofertę